Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Art

Comedi Drama
Art
Art
Art1
Art2

Dydd Iau 10 Hydref - Dydd Gwener 11 Hydref

Y Colisëwm

Tocynnau - £14.00
Gostyngiadau - £12.00
Grwpiau ysgol (dim ar-lein) - £7.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

gan Yasmina Reza

Wedi'i gyfieithu gan Christopher Hampton


Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Black RAT Productions a Sefydliad y Glowyr Coed Duon


Wedi'i gyfarwyddo gan Richard Tunley

Wedi'i gynllunio gan Sean Crowley

Dyluniad Goleuadau gan Robin Bainbridge


Tri dyn; un paentiad; trychineb mawr!

Mae'r tîm sy'n gyfrifol am One Man, Two Guvnors a Loot yn cyflwyno'r campwaith comedi yma sydd wedi ennill sawl gwobr. Yn cynnwys sêr Black RAT, Gareth John Bale (One Man, Two Guvnors; 39 Steps a Grav), Keiron Self (Sioe'r BBC – My Family, Neville's Island a Bedroom Farce) a Richard Tunley (Bouncers, Bedroom Farce).


Mae Serge wedi prynu paentiad mawr gwyn am swm mawr o arian. Mae Marc yn casáu'r paentiad a dydy e ddim yn gallu credu bod ei ffrind eisiau darn o gelf hynod fodern. Mae ymdrechion Yvan i dawelu'r ddau yn aflwyddiannus ac yn arwain at ganlyniadau doniol iawn.

Y cwestiwn yw: Ydych chi'n driw i chi'ch hun? Neu a yw eich ffrindiau gwir yn eich 'nabod chi?

Rhagorol, doniol, difyrrus a chalonogol, mae ART yn ffenomenon ac ymhlith un o'r comedïau mwyaf llwyddiannus erioed.

Addas ar gyfer Oedran 14+

Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Perfformiadau

  • Dydd Iau 10 Hydref 2019 7:30pm
  • Dydd Gwener 11 Hydref 2019 1:00pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.