Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Wedi'i ad-drefnu - An Evening with Shane Williams

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Dyddiad: 21 Ebrill 2022 Celfyddydau: Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn
Wedi'i ad-drefnu - An Evening with Shane Williams
Img 8545
Img 8577
Img 8587

Perfformiadau

  • Dydd Iau 21 Ebrill 2022 7:30pm

Mae'r achlysuron yma'n cael eu haildrefnu. Mae'r holl docynnau a gafodd eu prynu ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd. Bydd y Swyddfa Docynnau yn cysylltu â phawb sy wedi prynu tocyn i drafod opsiynau.

Bydd y chwaraewr rygbi chwedlonol Cymru Shane Williams yn datgelu cyfrinachau rhyfeddol ei yrfa ddisglair wrth iddo droedio'r llwyfan yn yr achlysur arbennig yma.

Roedd Shane Williams yn chwarae rygbi'r undeb dros Gymru, gan ennill ei blwyf yn un o chwaraewyr mwyaf llwyddiannus ar yr asgell i'r Gweilch a thîm cenedlaethol Cymru.

Yn 2008 cafodd ei ddewis yn Chwaraewr Rygbi'r Byd, ac ers iddo ymddeol o’r byd rygbi rhyngwladol yn 2012, mae wedi cyflwyno ar S4C, yn ogystal â chyfrannu at raglenni ar y BBC, ITV a Channel 4. Yn 2016, cafodd ei ddewis i ymuno â Neuadd Enwogion Rygbi'r Byd.

Dyma gyfle gwych i gefnogwyr rygbi Cymru ddod i adnabod Shane mewn awyrgylch bersonol, wrth iddo rannu ei straeon am ei fywyd ar y cae ac oddi wrtho. Mae hefyd yn cynnwys sesiwn holi ac ateb, felly os oes gyda chi gwestiwn i Shane, dyma'ch cyfle chi i'w holi'n dwll!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.