Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

An Evening With Mal Pope

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Dyddiad: 3 Tachwedd 2022 Celfyddydau: Cerddoriaeth, Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn
An Evening With Mal Pope

Perfformiadau

  • Dydd Iau 3 Tachwedd 2022 7:30pm

Mae'r achlysuron yma'n cael eu haildrefnu. Mae'r holl docynnau a gafodd eu prynu ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd.

Bydd y canwr/cyfansoddwr, darlledwr a chyflwynydd o Gymru, Mal Pope, yn rhannu stori ryfeddol ei yrfa pan fydd yn camu i'r llwyfan ar gyfer y noson arbennig yma.

O recordio gydag Elton John yn Abbey Road i ysgrifennu'r sioeau cerdd uchel eu clod Cappuccino Girls ac Amazing Grace, o'r blynyddoedd a dreuliwyd ar daith gydag Art Garfunkel a Belinda Carlisle i gynhyrchu ac ysgrifennu'r gerddoriaeth ar gyfer y ffilm Jack to a King.

Byddwch chi'n siwr o chwerthin ar rai o straeon Mal yn ogystal â mwynhau rhai o berfformiadau y caneuon y mae e wedi'u hysgrifennu ar gyfer rhai o gewri byd cerddoriaeth fel Cliff Richard, The Hollies, Bonnie Tyler ac Aled Jones.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.