Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

An Evening with James Hook

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn
An Evening with James Hook

Cyflwynir gan Ad Lb (Cymru)

Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru

Gyda Ieuan Rhys a Phyl Harries.

Bydd cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol Cymru, James Hook, yn rhannu stori anhygoel ei yrfa pan fydd yn camu i'r llwyfan i sgwrsio am bopeth sy'n ymwneud â rygbi.

Mae James wedi ennill 81 o gapiau i Gymru ac wedi chwarae rygbi proffesiynol ar y lefel uchaf i Gastell-nedd, y Gweilch, Caerloyw a Perpignan yn Ffrainc.

Mae hefyd yn awdur. Ei lyfr i blant 'Chasing a Rugby Dream' yw'r cyntaf mewn cyfres o lyfrau sydd ar y gweill. Ysgrifenodd Hook y llyfr ar y cyd â David Brayley, gan dderbyn canmoliaeth uchel.

Dyma noson wych i gefnogwyr rygbi Cymru wrth i James rannu'r profiadau sydd wedi bod yn rhan bwysig o’i fywyd a'i yrfa.

Bydd sesiwn holi ac ateb, felly os oes gyda chi gwestiwn i James, dyma'ch cyfle chi i'w holi'n dwll!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.