Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

An Evening with Eddie the Eagle

Canolfan: Y Colisëwm Celfyddydau: Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn
An Evening with Eddie the Eagle

Cyflwynir gan Ad Lib (Cymru)

Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru

Gyda Ieuan Rhys a Phyl Harries

Eddie 'The Eagle' Edwards yw un o'n harwyr chwaraeon mwyaf annisgwyl. Aeth o fod yn blastrwr i neidiwr sgïo yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf Calgary yn 1988, lle daeth yn Neidiwr Sgïo Olympaidd cyntaf Prydain Fawr.

Yn ddiweddar, cafodd ei stori hynod ddiddorol a syfrdanol ei gweld ar y sgrin fawr yn y ffilm 'Eddie the Eagle'.

Bydd Michael (Eddie the Eagle) Edwards yn rhannu stori ei fywyd difyr, ffraeth ac ysbrydoledig, gan olrhain ei daith anhygoel i fod yn neidiwr sgïo chwedlonol ac annhebygol.

Bydd sesiwn holi ac ateb, felly os oes gyda chi gwestiwn i Eddie, dyma'ch cyfle chi i'w holi'n dwll!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.