Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

An Evening with Biff Byford: School Of Hard Knocks

Cerddoriaeth
An Evening with Biff Byford: School Of Hard Knocks

Dydd Sadwrn 25 Ebrill 7.30pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £32.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

O ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth, mae'r achlysur yma wedi cael ei ganslo. Rydyn ni’n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.


gyda Don Jamieson.

Mae canwr Saxon ar ei daith unigol gyntaf fydd yn cyd-fynd â'i albwm unigol gyntaf, School Of Hard Knocks.

Bydd dau hanner i'r sioe hynod ddisgwyliedig yma. Yn ystod yr hanner cyntaf bydd Biff yn sgwrsio gyda'r comedïwr Americanaidd sy'n seren rhaglen “That Metal Show” ar VH1 Classic, Don Jamieson. Bydd Biff yn ateb cwestiynau Don ac yn datgelu rhai o gyfrinachau ei fywyd a'i yrfa. Bydd Biff yn perfformio'n fyw gyda'i fand yn ystod yr ail hanner.

Meddai Biff, “Bydd cymysgedd o ganeuon hen a newydd yn rhan o'r sioe, gan gynnwys fersiynau newydd o ganeuon pobl eraill a chaneuon oddi ar yr albwm unigol newydd. Mae'n mynd i fod yn wych ac rwy'n edrych ymlaen yn arw. Mae'n mynd i fod yn rhywbeth ychydig yn wahanol, ond mae'n addo bod yn cŵl iawn, felly wna'i weld chi gyd yno!”

Perfformiadau

  • Dydd Sadwrn 25 Ebrill 2020 7:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.