Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Wedi'i ganslo: An Afternoon With Chris Gascoyne

Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn
Wedi'i ganslo: An Afternoon With Chris Gascoyne

Dydd Sul 4 Hydref 2.30pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £20.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Mae'r achlysur yma wedi'i ganslo. Os ydych chi wedi prynu tocynnau, bydd ein Swyddfa Docynnau yn cysylltu â chi i drefnu ad-daliad llawn

Cyflwynir gan Ab Lib (Cymru)

Yr unig gyfle i weld Peter Barlow o Coronation Street yng Nghymru

Ar 9 Rhagfyr 1960 dechreuodd cyfres newydd ar y teledu. Dim ond tair pennod ar ddeg yr oedd Coronation Street i fod, ond bellach hon yw'r opera sebon hiraf erioed – ac mae'n dathlu ei phen-blwydd yn 60 oed eleni.

Mae Chris Gascoyne wedi chwarae rhan Peter Barlow, mab hynaf Ken, ers 2000. Pan doedd e ddim yn cerdded i lawr y stryd enwog, roedd i'w weld yn troedio llwyfannau'r Rep yn ninasoedd Birmingham a Manceinion yn Endgame gan Samuel Becket.

Dyma'ch cyfle i dreulio amser yng nghwmni un o actorion mwyaf poblogaidd y DU. Hefyd, bydd sesiwn holi ac ateb, felly os oes gyda chi gwestiwn i Chris, dyma'ch cyfle chi i'w holi'n dwll!

Perfformiadau

  • Dydd Sul 4 Hydref 2020 2:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
#}

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.