Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

All That Cabaret

Cerddoriaeth
All That Cabaret

Dydd Iau 4 Gorffennaf 7.30pm

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £10.00
Gostyngiadau - £8.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Seddi trefn Cabaret ym Mar y Lolfa

Blas ar goreuon theatr gerddorol mewn awyrgylch cartrefol.

Mae'r sioe newydd sbon yma'n dathlu caneuon gorau'r West End, Broadway a'r sgrin fawr gan gynnwys Les Misérables, Hamilton, The Greatest Showman, Jesus Christ Superstar, Dear Evan Hansen, A Star is Born a The Book of Mormon.

Yn cynnwys pedwar o gantorion o fri: Vikki Bebb (Tiger Bay) Tom Richards (X Factor, Les Misérables) Caitlin McKee (My Land’s Shore) Jonathan Radford (International Music Tenors) a band byw arbennig.

Perfformiadau

  • Dydd Iau 4 Gorffennaf 2019 7:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.