Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Aliens Love Underpants

Achlysuron i Blant
Aliens Love Underpants

Dydd Mercher 24 Ebrill

Y Colisëwm

Tocynnau - £12.00
Gostyngiadau - £10.00
Teulu o Bedwar - £40.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Arddangosiad Cyntaf y Byd wedi'i gyflwyno gan Big Wooden Horse a Nick Brooke Limited

Wedi'i seilio ar y llyfr gan Claire Freedman a Ben Cort

Wedi'i addasu a'i gyfarwyddo gan Adam Bampton-Smith

Mae Pobol y Pants o'r gofod

Yn hoffi pants yn fawr,

Ond gan nad oes pants yn y gofod

Maen nhw weithiau'n dod i lawr...

Dyma stori wirion a doniol wedi'i seilio ar y llyfr llwyddianus i blant yn fyw ar lwyfan am y tro cyntaf erioed.

Gydag effeithiau syfrdanol, symudiadau syn, cerddoriaeth wreiddiol (a llawer o estroniaid wrth gwrs!)

bydd y cynhyrchiad ffres a doniol yma yn ffefryn ymhlith y teulu cyfan.

Dyma sioe llawn comedi arallfydol!


“an excellent show for the entire family" Primary Times

“a close encounter of the most entertaining kind!” METRO


Hyd y perfformiad: 55 munud dim egwyl, Oedrannau: teuluoedd â phlant 3 oed a hŷn

Am lawer o hwyl Estron ewch i www.underpantslive.com

Perfformiadau

  • Dydd Mercher 24 Ebrill 2019 1:30pm 4:00pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.