Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Aladdin - Wedi Gwerthu Allan

Canolfan: Y Colisëwm Dyddiad: 17 - 23 Rhagfyr 2021 Celfyddydau: Sinema, Panto
Aladdin - Wedi Gwerthu Allan

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021 7:00pm
  • Dydd Sadwrn 18 Rhagfyr 2021 2:00pm
  • Dydd Sul 19 Rhagfyr 2021 2:00pm
  • Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021 2:00pm
  • Dydd Mawrth 21 Rhagfyr 2021 2:00pm
  • Dydd Mercher 22 Rhagfyr 2021 2:00pm 6:30pm
  • Dydd Iau 23 Rhagfyr 2021 6:30pm

Wedi Gwerthu Allan.

Mae'r panto rhyfeddol bellach yn brofiad sinema hudolus.

Wedi'i ysgrifennu a'i gyfarwyddo gan Richard Tunley.

Gyda Ceri Dupree yn chwarae rhan Widow Twankey ynghyd â chast cynorthwyol llawn.

Wedi'i recordio ymlaen llaw a'i ddangos ar y sgrin fawr, mae'r profiad sinema yma'n dod â holl hud a disgleirdeb ein panto traddodiadol i'r teulu cyfan.

Paratowch ar gyfer taith orau’ch bywyd wrth i Aladdin eich tywys ar ei garped hudol i Old Peking am wledd o gyffro a digonedd o chwerthin!

Byddwch chi'n bŵan a hwtian ar ddrygioni Abanazar, yn bloeddio ar ein harwr Aladdin ac yn chwerthin yn eich dyblau ar giamocs Wishee Washee yn y panto yma ar ei newydd wedd.


Bydd fersiwn â disgrifiad clywedol o dan reolau cadw pellter cymdeithasol am 2pm, ddydd Sul 19 Rhagfyr.

Bydd fersiwn o dan reolau cadw pellter cymdeithasol ddydd Llun 20 Rhagfyr.

Ar gael am ddim ar gyfrif YouTube Theatrau RhCT rhwng 24 a 31 Rhagfyr.

Yn unol â chanllawiau newydd Llywodraeth Cymru, byddwn ni'n ei gwneud yn ofynnol i bawb sy'n dod i'r digwyddiad yma gyflwyno Pàs Covid y GIG neu dystiolaeth o brawf Covid negyddol diweddar.

Gwneud cais am eich Pàs COVID yma https://llyw.cymru/cael-eich-p...

Mae rhagor o fanylion am ein mesurau diogelwch Covid i'w gweld yma Y newyddion diweddaraf ynghylch Covid-19

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.