Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

80th Birthday Gala Concert

Cerddoriaeth
80th Birthday Gala Concert

Dydd Sul 13 Ionawr 5.00pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £10.00
Gostyngiadau - £8.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Mae Theatr y Colisëwm yn falch iawn o gyhoeddi ein bod ni wedi trefnu dyddiad newydd ar gyfer Cyngerdd Fawreddog Pen-blwydd Theatr y Colisëwm yn 80 oed. Cafodd y gyngerdd ei gohirio o ganlyniad i'r amodau tywydd peryglus. Bydd Cyngerdd Fawreddog Pen-blwydd Theatr y Colisëwm yn 80 oed yn cael ei chynnal ddydd Sul, 13 Ionawr am 5pm.

Bydd modd i unrhyw un a brynodd docyn ar gyfer y dyddiad gwreiddiol ddefnyddio'i docyn ar y dyddiad newydd - ond, byddwn ni'n cynnig ad-daliad i'r rheiny sydd ddim yn gallu dod i'r cyngerdd.

Mae'r dathliad yn argoeli i fod yn noson lawen llawn cerddoriaeth a chwerthin, gan gynnwys perfformiad gan gwmni Colstars a sawl gwestai arbennig.

Mae'r noson unigryw yma'n llawn emosiwn, cerddoriaeth a pherfformiadau ardderchog, a fydd yn eich tywys chi ar daith gerddorol trwy hanes ein hadeilad godidog, gan ddathlu'r cariad sydd gennym ni ato.

Perfformiadau

  • Dydd Sul 13 Ionawr 2019 5:00pm
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.