Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

80s Live

Canolfan: Y Colisëwm Dyddiad: 9 Medi 2022 Celfyddydau: Cerddoriaeth
80s Live
80 S 190618 0017
80 S 190618 0103
80 S 190618 0210
80 S 190618 0230
80 S 190618 0245
80 S 190618 0327
80 S 190618 0331
80 S 190618 0361

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 9 Medi 2022 7:30pm

Mae'r achlysuron yma'n cael eu haildrefnu. Mae'r holl docynnau a gafodd eu prynu ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd

Y Degawd Gorau Erioed – yr 80au, yn Fyw!

Camwch yn ôl mewn amser i un o gyfnodau mwyaf eiconig cerddoriaeth a dewch i wylio band byw yn perfformio rhai o glasuron rhai o artistiaid gorau'r 80au. Dewch i wrando ar ganeuon Duran Duran, Bon Jovi, Culture Club, Madonna, Madness, The Human League, A-Ha, Tears for Fears a Wham.

P'un a gawsoch eich geni yn yr 80au, ac arfer gwrando ar y gerddoriaeth ar chwaraewr casét, neu ond wedi cael blas o fywyd yr 80au o gyfres Stranger Things, unwaith i chi weld 80s Live, bydd yn anodd anghofio'r cyfnod eiconig yma!

Gan gyfuno pop a roc meddal, mae'r sioe yn cynnwys caneuon fel Living on a Prayer, The Final Countdown, Don't You Want Me Baby, Relax, Never Gonna Give You Up, It's Raining Men, Rio, Tainted Love a rhagor.

Does dim angen DeLorean i fynd yn ôl mewn amser – dewch i weld 80s Live!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.