Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

HYGYRCHEDD

Mae llawer o filiynau o bobl yn defnyddio'r we. Mae rhai ohonyn nhw'n wynebu amrywiaeth o rwystrau yn eu bywydau. Gall hyn olygu eu bod yn lliwddall, yn rhannol ddall, yn gwbl ddall neu'n cael problemau o ran symudedd. Er mai dim ond rhai enghreifftiau yw'r rhain, mae'n hawdd deall fod anawsterau o'r fath yn effeithio ar y ffordd mae'r bobl yma'n defnyddio'r rhyngrwyd.

Mae hygyrchedd ar y We yn golygu bod yn addas ar gyfer pob defnyddiwr, gan sicrhau bod modd i bawb wneud y defnydd gorau o'r wefan. Dydy hygyrchedd ddim yn fater i bobl anabl yn unig. Mae safle hygyrch yn ei gwneud hi'n hawdd i bawb ddod o hyd i wybodaeth a'i defnyddio yn gyffredinol.

Nod y wefan yma yw bod mor gyflawn a hawdd ei defnyddio â phosibl ar gyfer pob grŵp o bobl sy'n defnyddio pob math o offer. Er bod dim modd i unrhyw wefan fod yn gwbl hygyrch i bawb, a does dim un gyfres o brofion awtomatig yn feincnod ar gyfer pob sefyllfa, rydyn ni wedi ystyried hygyrchedd wrth gynllunio'r wefan yma.