Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Y Colisëwm

Sut i ddod o hyd i Theatr y Colisëwm, Aberdâr

Mae arwyddion theatr brown yn dangos y ffordd i'r theatr yn Aberdâr.
Dilynwch yr A470 (cyffordd 32 gyda'r M4). Dilynwch yr arwyddion ar gyfer Aberdâr A4059, ac yna Hirwaun A4059. Yng nghylchfan Tesco, Aberdâr, dilynwch yr allanfa gyntaf a'r arwyddion ar gyfer Trecynon B4275 (Gadlys Road). Yn y brif groesfan goleuadau traffig (ger mynedfa'r parc), ewch syth ymlaen a throwch i'r dde yn y troad cyntaf sy'n arwain at Broniestyn Terrace. Bydd y troad nesaf i'r chwith (Park Grove) yn eich arwain chi at faes parcio am ddim Theatr y Colisëwm.


Parcio

Mae gan Theatr y Colisëwm faes parcio am ddim wrth ymyl y ganolfan.


Oriau Agor Theatr y Colisëwm

Mawrth-Gwener 11.00am-2.00pm

Wyneb yn Wyneb: Yn ystod oriau agor y Swyddfa Docynnau sydd wedi'u rhestru uchod

Dros y Ffôn ar 08000 147 111 dydd Mawrth-dydd Gwener 11.00am-5.00pm.