Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Gwybodaeth am Hygyrchedd

Hynt Logo
HYNT

HYNT

Rydyn ni bellach yn rhan o gynllun cerdyn aelodaeth o'r enw Hynt. Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy'n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydau ledled Cymru er mwyn sicrhau gwasanaeth syml a chyson i unrhyw un sydd â nam neu ofynion penodol o ran hygyrchedd. Ewch i hynt.co.uk am ragor o wybodaeth ac i ymuno â'r cynllun.

Dylech chi archebu tocynnau ymlaen llaw a rhoi gwybod i staff am unrhyw ofynion penodol sydd gennych chi wrth archebu tocyn. Rydyn ni'n barod iawn i'ch helpu chi a rhoi cyngor. Os bydd gennych chi unrhyw bryderon neu gwestiynau, neu pe hoffech chi ragor o wybodaeth neu ddweud wrth staff y ganolfan am eich anghenion, mae croeso i chi ein ffonio ni.THEATR Y COLISËWM

 • Mae mynedfa ar ffurf ramp i'r cyntedd ar flaen yr adeilad, ac mae'r drysau blaen yn awtomatig
 • Mae mynedfa ar ffurf ramp o'r maes parcio i flaen yr adeilad neu'r fynedfa ar ochr yr adeilad
 • Mae 3 man parcio ar gyfer pobl anabl
 •   Mae lifft o seddi'r llawr i'r bar
 • Mae toiledau sy'n addas i gadeiriau olwyn
 • Mae 5 man lle gall defnyddwyr cadeiriau olwyn eistedd yn ardal seddi'r llawr. Caiff cyfeillion gynnig seddi am ddim wrth ymyl y mannau yma. Dylech drafod hyn â staff y Swyddfa Docynnau wrth archebu eich tocynnau.
 • Mae croeso i gŵn cymorth ym mhob rhan o'r adeilad ond mae nifer y seddi yn gyfyngedig
 • Mae modd defnyddio dolen sain yn ardal seddi'r llawr yn y neuadd

THEATR Y PARC A'R DÂR

 • Mae mynedfa fflat o faes parcio'r llyfrgell sydd gyferbyn â'r lleoliad i'r brif fynedfa. Dylech gyrredd cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau bod mannau parcio ar gael.
 • Mae mynediad fflat i'r cyntedd a'r swyddfa docynnau
 • Mynediad fflat i'r bar
 • Mae lifft i ardal seddi'r llawr 
 • Mae ardal seddi'r llawr yn fflat
 •   Mae modd defnyddio dolen sain yn ardal seddi'r llawr yn y brif neuadd. Rhowch eich cymorth clyw yn y safle 'T' er mwyn defnyddio'r cyfleuster yma
 • Mae toiledau sy'n addas i gadeiriau olwyn i ddynion a merched ar gael ar y llawr gwaelod
 • Mae croeso i gŵn cymorth ym mhob rhan o'r adeilad